-- --

This DHTML template created by free-amozesh

به وبلاگ محمد رضا حجري محمد زاده خوش آمديد WWW.HAJARI112.TK

کامپیوتر - کارمانیای سبز

کارمانیای سبز

تازه ها و برنامه های موبایل و کامپیوتر

+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۳:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه کامپیوتر و بازی

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩


+ دانلود برنامه و بازی کامپیوتر و برنامه موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ دی ۱۳۸٩


+ دانلود برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٧ دی ۱۳۸٩


+ برنامه کامپیوتر - موبایل - بازی

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۸ دی ۱۳۸٩


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ دانلود برنامه Flag 3D Screensaver

دانلود برنامه Flag 3D Screensaver

محافظ نمایش ویندوز xp به شکل پرچم کشورهای جهان همراه با پرچم ایران .ضمنا شما میتوانید عکس عزیزان خود را به عنوان پرچم انتخاب کنید.

دانلود برنامه

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ دانلود برنامه talk it

شما بنویسید برنامه با دو زبان انگلیسی و اسپانیائی برای شما میخواند میتوانید این برنامه را از اینجا دانلود کنید.

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٩ آذر ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ فیلم مستند - برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٠٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩


+ دانلود برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ آذر ۱۳۸٩


+ دانلود بازی کامپیوتر و برنامه موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩


+ بازی کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ آبان ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ دانلود برنامه کامپیوتر موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٤٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩


+ دانلود برنامه و بازی کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٢:٠٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٩:٢٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٢٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ دانلود برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٥:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٠۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
تگ ها: کامپیوتر


+ دانلود برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٠۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸


+ دانلود فیلم برنامه کامپیوتر و بازی

    

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸


+ دانلود فیلم و برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٥٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱ دی ۱۳۸۸


+ برنامه و بازی موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٢٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٢۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و بازی

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٩:٢٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸۸
تگ ها: کامپیوتر


+ دانلود برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

9jnpjm.jpg

مشاهده در ادامه مطلب ...

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸


+ برنامه کامپیوتر و موبایل

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

3Book-Roman-Seri2.jpg

مشاهده در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٩:۳۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

بازی استراتژیک کامپیوتر  5oxfcy.jpg

مشاهده در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

animals_wallpapers.jpg

مشاهده در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

مشاهده در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸


+ دانلود برنامه کامپیوتر و موبایل و فیلم

plugins/content/imagesresizecache/3ccda73fb9044b2531b454668a8eb206.jpeg   plugins/content/imagesresizecache/8b5e6127e09b56d7fbc11fcc08dc538e.jpeg

مشاهده در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸


+ برنامه های کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

مشاهده در ادامه مطلب ...

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸


+ دانلود فیلم

Image            plugins/content/imagesresizecache/d4ed0c1a4b519a9e5dd9e729e65dca95.jpeg

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳۸۸


+ دانلود برنامه کامپیوتر و فیلم

plugins/content/imagesresizecache/31aaa9a605c6272bbf840f40e8649406.jpeg  

دانلود در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸


+ دانلود فیلم و برنامه کامپیوتر

plugins/content/imagesresizecache/29d4b9f9daaaf1b94e2bab89ce48dffa.jpeg     plugins/content/imagesresizecache/2e471203a12f1132465d7731dd620b3f.jpeg

دانلود در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
تگ ها: کامپیوتر


+ برنامه و بازی کامپیوترو موبایل

Yahoo-Messenger.jpg            دانلود رایگان بازی کامپیوتری وسترن گان Portable Gun

مشاهده و دانلود ...

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

Lumens_for_Windows_7_by_alkhan.jpg

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸


+ بازی و برنامه مبایل و کامپیوتر

  

بازی کامپیوتری نید فور اسپید   raven squad

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٥:٥٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸


+ دانلود برنامه کامپیوتر و فیلم

plugins/content/imagesresizecache/ae2e12ae284115482907a89e9c294799.jpeg   

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر و دانلود سریالهای ماه رمضان

 

parcham-icon[mihandownload.com].jpg     دانلود سریال ماه رمضان پنجمین خورشید

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب..

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

 

sparkle-1.0[mihandownload.com].jpg

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٤:٤٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:۱۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸


+ دانلود فیلم و برنامه کامپیوتر

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

Best Wallpapers new pack عکس دسکتاپ     background4.jpg

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٧:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

Fantastic Flame Screensaver 4.0.358 Portable   دانلود بازی کامپیوتر جنگی دلتا فروس 3 بدون نیاز به نصب Delta Force 3 Land Warrior Portable 

مشاهده دانلود در ادامه مطلب ....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱۱:۱۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و فیلم

    نرم افزار فرانت پیج 2003           97mut0.jpg

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:٢٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

PersianMob.Net   PersianMob.Net

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل کامپیوتر

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ...

2epizcg.jpgmaster_billiard.jpg

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

مشاهده و دانلود در ادامه مطلب ...

Best-Racing-Mobile.jpg20091415163277377801.jpg

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ٦:۱٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸


+ برنامه موبایل و کامپیوتر

  • kaspersky_anti_hacker-301008.jpgkaspersky_anti_hacker-301008.jpg

مشاهده در ادامه مطلب....

...
ادامه مطلب
نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۸:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸


+ اسکرین سیور

Dream Aquarium  نام اسکرین سیوری از اکواریوم ای است فوق العاده رویایی و زیبا با قابلیت های متمایز از اکواریوم های دیگر, در این اکواریوم بسیار زیبا شما به راحتی زندگی طبیعی ماهی های زیر دریا را خواهید دید از قابلیت های کلیدی این اسکرین سیور تعویض سرعت و تعویض زاویه دید شما به اکواریوم را می توان نام برد امیدوارم از این اسکرین سیور زیبا لذت برده باشید .

scrien server.jpg

 برای دانلود  [اینجا کلیک] کنید 

نویسنده : محمد رضا حجری محمد زاده ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
تگ ها: کامپیوتر


آمار سایت

-- --
لينك باكس هوشمند مهر،افزایش بازدید،لینک باکس،افزایش امار،مهر باکس